Προσλήψεις μέσω Social Media;

SpirosAgisSpirosAgis Member Αναρτήσεις: 145
επεξεργάστηκε Δεκέμβριος 2015 σε Social Media
Είναι ένα κοινό μυστικό πλέων ότι ζούμε στην εποχή των Social Media. Άλλωστε είναι και μία από τις καινοτομίες που μας ήρθαν κοντά στα τέλη του 2004 με το Web 2.0. Έκτοτε τα Social Media έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας και ιδικά στην νέα γενιά που άρχισαν να παίρνουν και θέση στο κομμάτι της ζωής τους πού έχουν μπει στη διαδικασία να ψάξουν για μια δουλεία. Λόγο αυτής της ανάγκης για δουλειά πάρα πολύ εργοδότες κάνουν μια έρευνα πάνω στους υποψήφιους υπαλλήλους ή ακόμα ψάχνουν για τυχόν άτομα τα οποία δεν είναι από την χώρα στην οποία η εταιρία εδρεύει αλλά από μια άλλη. Με βάση την έρευνα ¨Αναζήτηση εργασίας, ψηφιακή εικόνα/φήμη και πρακτικές HR στην εποχή των social media" από τον διεθνή οργανισμό παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού Adecco, προκύπτει πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αγορά εργασίας και μάλιστα ο ρόλος τους αναμένεται να γίνεται ολοένα σημαντικότερος τα επόμενα χρόνια. Ωστόσο, κατά την ίδια μελέτη, οι καλύτερες πρακτικές και η επιρροή τους δεν είναι πάντα σαφείς τόσο στα άτομα που αναζητούν εργασία όσο και στους εργοδότες.
Περισσότεροι από 17.000 υποψήφιοι που αναζητούν εργασία και πάνω από 1.500 εργοδότες από 24 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα και μοιράστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαδικασία πρόσληψης και στην αναζήτηση εργασίας. Τα στοιχεία, που αναλύθηκαν σε συνεργασία με το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου της Ιταλίας, καλύπτουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για επαγγελματικούς σκοπούς, την αποτελεσματικότητά τους στο να συνδέουν τους υποψήφιους με τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας καθώς και τη σημασία της “ψηφιακής εικόνας - φήμης” και τις επιπτώσεις της στην αναζήτηση και εύρεση εργασίας.
Τα αποτελέσματα δείχνουν σαφώς ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι και θα γίνονται όλο και περισσότερο ο “νέος τόπος” στην αγορά εργασίας, καθώς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της αναζήτησης και της επιλογής. Σύμφωνα με τη μελέτη, από τη συνολική διαδικασία αναζήτησης και πρόσληψης εργαζομένων το 2015, περισσότερη από τη μισή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση-αξιοποίηση δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο (65%), με ιδιαίτερη έμφαση στα social media. Το δε ποσοστό για το 2016 αναμένεται αυξημένο (78%).
Άλλο ένα εύρημα της μελέτης δείχνει ότι η δικτύωση μέσω διαδικτύου είναι σημαντική για τη στελέχωση θέσεων αλλά και για την αναζήτηση εργασίας. Υποψήφιοι που αναζητούν εργασία και διαθέτουν διευρυμένο ψηφιακό δίκτυο προσεγγίζονται πιο συχνά από πιθανούς εργοδότες και έχουν καλύτερες πιθανότητες πρόσληψης. Επίσης, οι υποψήφιοι με υψηλού κύρους ψηφιακό δίκτυο είναι πιο αποτελεσματικοί στην εύρεση εργασίας συγκριτικά με εκείνους που έχουν ένα υψηλού κύρους δίκτυο προσωπικών αλλά οffline επαφών.
Η μελέτη επιβεβαιώνει επίσης ότι η φήμη των υποψηφίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζει σημαντικό ρόλο και οι εργοδότες χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα για να την αξιολογήσουν. Για τον σκοπό αυτό, η χρήση του Linkedin σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα παραμένει κυρίαρχη. Aλλά και το Facebook είναι επίσης σημαντικό, παρόλο που γενικά θεωρείται ως μια πιο προσωπική ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης.
Βλέποντας αυτή την έρευνα μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο σημαντικά έχουν γίνει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην ζωή μας όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. Μήπως όμως δεν είναι όλα τόσο απλά. Μήπως πρέπει να τα προσέξουμε πόσοι δύναμη δίνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?

Sourced by career-old.duth.gr/cms/?q=print/89815#.VnO0F9J97IU
Σχετιζόμενο:
Sign In to comment.

Έναρξη Νέας Συζήτησης / Ερώτησης »

Καλωσόρισες, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεσαι για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλεις να συμμετέχεις, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!