Πώς να ανακαλύψετε το κλειδί των Windows χωρίς κάποιο λογισμικό

SpirosAgisSpirosAgis Member Αναρτήσεις: 145
Έχετε ξεχάσει που αποθηκεύσατε το κλειδί προϊόντος των Windows 8.1, Windοws 8 ή Windοws 7;. Βαριόσαστε να σκύψετε για να τον διαβάσετε από το αυτοκόλλητο των Windοws που είναι κολλημένο πάνω στο υπολογιστή σας; Τι; έχει σβηστεί από το αυτοκόλλητο ή δεν είναι ο ίδιος κωδικός με αυτόν που υπάρχει στα εγκατεστημένα Windows σας; Ασφαλώς το γνωρίζετε ότι μπορείτε να τον βρείτε χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα τρίτου κατασκευαστή.

image

Όμως μερικοί χρήστες δεν θέλουν να τρέχουν για αυτή την κρίσιμη εργασία λογισμικά τρίτων προφανώς γιατί δεν τους εμπιστεύονται. Σήμερα θα σας δείξουμε μία απλή λύση για να βρείτε το κλειδί σας από το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας χωρίς να χρησιμοποιήσετε κάποιο λογισμικό.

1. Ανοίξτε το Notepad
2. Αντιγράψτε και επικολλήστε το ακόλουθο κείμενο
function Get-WindowsKey {
param ($targets = ".")
$hklm = 2147483650
$regPath = "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion"
$regValue = "DigitalProductId"
Foreach ($target in $targets) {
$productKey = $null
$win32os = $null
$wmi = [WMIClass]"\\$target\root\default:stdRegProv"
$data = $wmi.GetBinaryValue($hklm,$regPath,$regValue)
$binArray = ($data.uValue)[52..66]
$charsArray = "B","C","D","F","G","H","J","K","M","P","Q","R","T","V","W","X","Y","2","3","4","6","7","8","9"
## decrypt base24 encoded binary data
For ($i = 24; $i -ge 0; $i--) {
$k = 0
For ($j = 14; $j -ge 0; $j--) {
$k = $k * 256 -bxor $binArray[$j]
$binArray[$j] = [math]::truncate($k / 24)
$k = $k % 24
}
$productKey = $charsArray[$k] + $productKey
If (($i % 5 -eq 0) -and ($i -ne 0)) {
$productKey = "-" + $productKey
}
}
$win32os = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem -computer $target
$obj = New-Object Object
$obj | Add-Member Noteproperty Computer -value $target
$obj | Add-Member Noteproperty Caption -value $win32os.Caption
$obj | Add-Member Noteproperty CSDVersion -value $win32os.CSDVersion
$obj | Add-Member Noteproperty OSArch -value $win32os.OSArchitecture
$obj | Add-Member Noteproperty BuildNumber -value $win32os.BuildNumber
$obj | Add-Member Noteproperty RegisteredTo -value $win32os.RegisteredUser
$obj | Add-Member Noteproperty ProductID -value $win32os.SerialNumber
$obj | Add-Member Noteproperty ProductKey -value $productkey
$obj
}
}
function Get-WindowsKey {
## function to retrieve the Windows Product Key from any PC
## by Jakob Bindslet ([email protected])
param ($targets = ".")
$hklm = 2147483650
$regPath = "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion"
$regValue = "DigitalProductId"
Foreach ($target in $targets) {
$productKey = $null
$win32os = $null
$wmi = [WMIClass]"\\$target\root\default:stdRegProv"
$data = $wmi.GetBinaryValue($hklm,$regPath,$regValue)
$binArray = ($data.uValue)[52..66]
$charsArray = "B","C","D","F","G","H","J","K","M","P","Q","R","T","V","W","X","Y","2","3","4","6","7","8","9"
## decrypt base24 encoded binary data
For ($i = 24; $i -ge 0; $i--) {
$k = 0
For ($j = 14; $j -ge 0; $j--) {
$k = $k * 256 -bxor $binArray[$j]
$binArray[$j] = [math]::truncate($k / 24)
$k = $k % 24
}
$productKey = $charsArray[$k] + $productKey
If (($i % 5 -eq 0) -and ($i -ne 0)) {
$productKey = "-" + $productKey
}
}
$win32os = Get-WmiObject Win32_OperatingSystem -computer $target
$obj = New-Object Object
$obj | Add-Member Noteproperty Computer -value $target
$obj | Add-Member Noteproperty Caption -value $win32os.Caption
$obj | Add-Member Noteproperty CSDVersion -value $win32os.CSDVersion
$obj | Add-Member Noteproperty OSArch -value $win32os.OSArchitecture
$obj | Add-Member Noteproperty BuildNumber -value $win32os.BuildNumber
$obj | Add-Member Noteproperty RegisteredTo -value $win32os.RegisteredUser
$obj | Add-Member Noteproperty ProductID -value $win32os.SerialNumber
$obj | Add-Member Noteproperty ProductKey -value $productkey
$obj
}
}

3. Αποθηκεύστε το παραπάνω κείμενο σε ένα αρχείο με κατάληξη “. Ps1” οπουδήποτε στο σκληρό σας δίσκο.
Επαλήθευση: Για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο με την κατάληξη “.ps1”, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το όνομα του μέσα σε διπλά εισαγωγικά , για παράδειγμα, “kleidi-windows.ps1” .

4. Ανοίξτε την κονσόλα Powershell ως διαχειριστής πληκτρολογώντας ” powershell ” στο πεδίο αναζήτησης του μενού Έναρξης ή για τα Windows 8 πατώντας τα πλήκτρα Win + R και γράφοντας στο νέο παράθυρο τη λέξη powershell. Λογικά θα ανοίξει το παράθυρο Powershell.

5. Ενεργοποιήστε την εκτέλεση των τοπικών αρχείων που δεν έχουν ψηφιακή υπογραφή . Αυτό μπορεί να γίνει με την ακόλουθη εντολή : Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

6. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιτρέψετε την πολιτική εκτέλεσης εντολών που πρέπει να αλλάξει.

7. Τώρα θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την ακόλουθη εντολή :

C:\iguru\kleidi-windows.ps1;
Σημείωση : Αλλάξτε τη διαδρομή προς το αρχείο kleidi-windows.ps1 στην παραπάνω εντολή, ανάλογα με την τοποθεσία όπου το έχετε αποθηκεύσει .

Και ορίστε!!! , έχετε το κλειδί προϊόντος που τώρα εμφανίζεται στην οθόνη σας!

iguru.gr
Σχετιζόμενο:
Sign In to comment.

Έναρξη Νέας Συζήτησης / Ερώτησης »

Καλωσόρισες, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεσαι για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλεις να συμμετέχεις, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!