Νέα Online προσφορά για Internet Home με δώρο ένα Wi-Fi Extender

ModeratorModerator Moderator Αναρτήσεις: 751
Από 1η Δεκεμβρίου 2016 τέθηκε σε ισχύ η νέα online προσφορά η οποία απευθύνεται σε νέους πελάτες με υφιστάμενη τηλεφωνική γραμμή που επιθυμούν να συνδεθούν στο διαδίκτυο. Προχώρησε σε online παραγγελία για το προϊόν Internet Home και πάρε δώρο ένα Wi-Fi Extender και δωρεάν τη συνδρομή του 12ου μήνα. Στα συνημμένα υπάρχουν αρχεία όπως ο οδηγός χρήσης και εγκατάστασης της συσκευής, web / wps web configuration.
Sign In to comment.

Έναρξη Νέας Συζήτησης / Ερώτησης »

Καλωσόρισες, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεσαι για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλεις να συμμετέχεις, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!