Άμεση εκτροπή στην Ευρυζωνική Υπηρεσία (BBT)

_ni0vi__ni0vi_ Member Αναρτήσεις: 24
επεξεργάστηκε Μάρτιος 2014 σε Σταθερή Τηλεφωνία
Για να ενεργοποιήσετε την άμεση εκτροπή, ούτως ώστε να μεταφέρονται οι κλήσεις του ευρυζωνικού αριθμού σας, απευθείας σε κάποιο άλλο τηλέφωνο, πληκτρολογήστε από τη σταθερή τηλεφωνική συσκευή σας *21xxxxxxxx#

Όπου «
πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα τηλεφωνήματά σας.
Για απενεργοποίηση πληκτρολογήστε από τη σταθερή τηλεφωνική συσκευή σας #21#

Για να ενεργοποιήσετε την άμεση εκτροπή, και να μεταφέρονται οι κλήσεις σας απευθείας σε κάποιο
άλλο τηλέφωνο, πληκτρολογήστε από την σταθερή τηλεφωνική συσκευή σας *21xxxxxxxx#


Όπου «x» πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα τηλεφωνήματά σας.


Για απενεργοποίηση πληκτρολογήστε από την σταθερή τηλεφωνική συσκευή σας #21#

Για να ενεργοποιήσετε την άμεση εκτροπή, και να μεταφέρονται οι κλήσεις σας απευθείας σε κάποιο
άλλο τηλέφωνο, πληκτρολογήστε από την σταθερή τηλεφωνική συσκευή σας *21xxxxxxxx#


Όπου «x» πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα τηλεφωνήματά σας.


Για απενεργοποίηση πληκτρολογήστε από την σταθερή τηλεφωνική συσκευή σας #21#
- See more at: http://www.cytahelp.com/fixed-telephony/168-Εκτροπή-Κλήσεων.html#latest
Για να ενεργοποιήσετε την άμεση εκτροπή, και να μεταφέρονται οι κλήσεις σας απευθείας σε κάποιο
άλλο τηλέφωνο, πληκτρολογήστε από την σταθερή τηλεφωνική συσκευή σας *21xxxxxxxx#


Όπου «x» πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα τηλεφωνήματά σας.


Για απενεργοποίηση πληκτρολογήστε από την σταθερή τηλεφωνική συσκευή σας #21#
- See more at: http://www.cytahelp.com/fixed-telephony/168-Εκτροπή-Κλήσεων.html#latest
Για να ενεργοποιήσετε την άμεση εκτροπή, και να μεταφέρονται οι κλήσεις σας απευθείας σε κάποιο
άλλο τηλέφωνο, πληκτρολογήστε από την σταθερή τηλεφωνική συσκευή σας *21xxxxxxxx#


Όπου «x» πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε τα τηλεφωνήματά σας.


Για απενεργοποίηση πληκτρολογήστε από την σταθερή τηλεφωνική συσκευή σας #21#
- See more at: http://www.cytahelp.com/fixed-telephony/168-Εκτροπή-Κλήσεων.html#latest
Post edited by _theo_ on
Σχετιζόμενο:
Sign In to comment.

Έναρξη Νέας Συζήτησης / Ερώτησης »

Καλωσόρισες, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεσαι για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλεις να συμμετέχεις, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!