Συντομεύσεις του πληκτρολογίου των Windows

_michalis__michalis_ Member Αναρτήσεις: 14

 • F1: Βοήθεια (Help)
 • CTRL+ESC: Άνοιγμα του μενού Έναρξη (Start)
 • ALT+TAB: Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών προγραμμάτων
 • ALT+F4: Τερματισμός προγράμματος
 • SHIFT+DELETE: Μόνιμη διαγραφή στοιχείου
 • Λογότυπο των Windows+L: Κλειδώστε τον υπολογιστή (χωρίς να χρησιμοποιήσετε το συνδυασμό CTRL+ALT+DELETE)
 • CTRL+C: Αντιγραφή
 • CTRL+X: Αποκοπή
 • CTRL+V: Επικόλληση
 • CTRL+Z: Αναίρεση
 • CTRL+B: Έντονη γραφή
 • CTRL+U: Υπογράμμιση
 • CTRL+I: Πλάγια γραφή
 • F1: Εκκίνηση της Βοήθειας των Windows
 • F10: Ενεργοποίηση των επιλογών της γραμμής μενού
 • SHIFT+F10: Άνοιγμα μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο αντικείμενο (ισοδυναμεί με δεξί κλικ σε κάποιο αντικείμενο)
 • CTRL+ESC: Άνοιγμα του μενού Έναρξη (Start)(χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο)
 • CTRL+ESC ή ESC: Επιλογή του κουμπιού Έναρξη (πατήστε το πλήκτρο TAB για να επιλέξετε τη γραμμή εργασιών ή πιέστε SHIFT+F10 για κάποιο μενού περιβάλλοντος)
 • CTRL+SHIFT+ESC: Άνοιγμα της Διαχείρισης Εργασιών των Windows (Windows Task Manager)
 • ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ: Άνοιγμα αναπτυσσόμενου πλαισίου λίστας
 • ALT+TAB: Μετάβαση σε άλλο ενεργό πρόγραμμα (κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB για να προβάλλετε το παράθυρο εναλλαγής εργασιών)
 • SHIFT: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT, ενώ τοποθετείτε ένα CD-ROM, για να παρακάμψετε τη δυνατότητα αυτόματης εκτέλεσης
 • ALT+SPACE: Εμφάνιση του μενού Σύστημα (System) του κεντρικού παραθύρου (από το μενού Σύστημα (System)μπορείτε να επαναφέρετε, να μετακινήσετε, να αλλάξετε το μέγεθος, να ελαχιστοποιήσετε, να μεγιστοποιήσετε ή να κλείσετε το παράθυρο)
 • ALT+- (ALT+ενωτικό): Εμφάνιση του μενού Σύστημα (System) του εξαρτημένου παράθυρου MDI (Multiple Document Interface) (από το μενού Σύστημα (System) του εξαρτημένου παραθύρου MDI μπορείτε να επαναφέρετε, να μετακινήσετε, να αλλάξετε το μέγεθος, να ελαχιστοποιήσετε, να μεγιστοποιήσετε ή να κλείσετε το εξαρτημένο παράθυρο)
 • CTRL+TAB: Μετάβαση στο επόμενο εξαρτημένο παράθυρο ενός προγράμματος MDI (Multiple Document Interface)
 • ALT+υπογραμμισμένο γράμμα σε μενού: Άνοιγμα του μενού
 • ALT+F4: Κλείσιμο του τρέχοντος παραθύρου
 • CTRL+F4: Κλείσιμο του τρέχοντος παράθυρου MDI (Multiple Document Interface)
 • ALT+F6: Εναλλαγή πολλαπλών παραθύρων στο ίδιο πρόγραμμα (για παράδειγμα, όταν εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εύρεση (Find) του Σημειωματάριου, ο συνδυασμός πλήκτρων ALT+F6 εναλλάσσει το παράθυρο διαλόγουΕύρεση (Find) με το κεντρικό παράθυρο του Σημειωματάριου)
 • Λογότυπο των Windows: Μενού Έναρξη (Start)
 • Πλήκτρο λογοτύπου των Windows+R: Παράθυρο διαλόγου Εκτέλεση (Run)
 • Λογότυπο των Windows+M: Ελαχιστοποίηση όλων
 • SHIFT+Λογότυπο των Windows+M: Αναίρεση ελαχιστοποίησης όλων
 • Λογότυπο των Windows+F1: Βοήθεια (Help)
 • Λογότυπο των Windows+E: Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer)
 • Λογότυπο των Windows+F: Εύρεση αρχείων ή φακέλων
 • Λογότυπο των Windows+D: Ελαχιστοποίηση όλων των ανοιχτών παράθυρων και εμφάνιση της επιφάνειας εργασίας
 • CTRL+Λογότυπο των Windows+F: Εύρεση υπολογιστή
 • CTRL+Λογότυπο των Windows+TAB: Μετακίνηση της εστίασης από το μενού "Έναρξη" στη γραμμή εργαλείων "Γρήγορη εκκίνηση", στη γραμμή εργασιών (χρησιμοποιήστε το ΔΕΞΙ ΒΕΛΟΣ ή το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ για να μετακινήσετε την εστίαση σε στοιχεία που βρίσκονται στη γραμμή εργαλείων "Γρήγορη εκκίνηση" και στην περιοχή ειδοποιήσεων)
 • Λογότυπο των Windows +TAB: Κυκλικό πέρασμα κουμπιών γραμμής εργασιών
Ακόμη περισσότερα στο
Sign In to comment.

Έναρξη Νέας Συζήτησης / Ερώτησης »

Καλωσόρισες, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεσαι για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλεις να συμμετέχεις, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!