Πρόσθετα Έκτακτα μέτρα από τη Cyta για μείωση του κόστους...

_theo__theo_ Member Αναρτήσεις: 110
επεξεργάστηκε Μάιος 2013 σε Kοινότητα

Έκτακτα μέτρα από τη Cyta για μείωση του κόστους
και αντιμετώπιση των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων

Η Cyta, λόγω των πρόσφατων οικονομικών εξελίξεων, ενέτεινε τα μέτρα για μείωση του κόστους, με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ παράλληλα προχώρησε και σε μέτρα στήριξης και ανακούφισης των πελατών της.

Στην επιτυχία της Cyta τα τελευταία χρόνια, συνέβαλαν, εκτός άλλων, οι συνεχείς της προσπάθειες για έλεγχο και μείωση του κόστους και παράλληλη βελτίωση της παραγωγικότητας. Ο Οργανισμός, διαχρονικά, ακόμα και πριν τον ανταγωνισμό, εφάρμοζε προγράμματα όπως, μείωση της κλίμακας εισδοχής του ανώτερου προσωπικού, σχέδιο συνταξιοδότησης του προσωπικού με διαφοροποίηση για τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους, εισαγωγή ευέλικτου ωραρίου, συστήματα ελέγχου, προγράμματα για μείωση του προσωπικού με σχέδια ευδόκιμης αφυπηρέτησης, μείωση της υπερωριακής απασχόλησης κ.ά.

Η Cyta έχει ήδη προχωρήσει στη λήψη αριθμού μέτρων, που στοχεύουν στη μείωση του κόστους, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού. Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η μη αναστολή σημαντικών αναπτυξιακών έργων, ώστε να μην οδηγηθεί ο Οργανισμός σε ύφεση, γεγονός που θα επηρεάσει αρνητικά την οικονομία της χώρας μας.

Τα πρόσθετα μέτρα, που λαμβάνονται έκτακτα και οικειοθελώς, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

  • Επαναξιολόγηση όλων των κεφαλαιουχικών δαπανών, με στόχο την ουσιαστική μείωσή τους.
  • Καθορισμό αυστηρότερων διαδικασιών για διενέργεια δαπανών.
  • Μείωση κόστους υπερωριών και επιδομάτων κατά €1.3 εκ.
  • Μείωση των λειτουργικών δαπανών σε σχέση με τον υποβληθέντα προϋπολογισμό 2013, κατά τουλάχιστον €16 εκ.
  • Ουσιαστικό περιορισμό υπηρεσιακών μεταβάσεων στο εξωτερικό.

Πέραν αυτών, μελετούνται και επιπρόσθετες ενέργειες μείωσης κόστους και αύξησης της παραγωγικότητας.

Η Cyta δηλώνει ότι, στόχος της είναι να παραμείνει εύρωστη οικονομικά, έτσι ώστε, πέρα από την προσφορά στους Κύπριους πολίτες ποιοτικών υπηρεσιών ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής επικοινωνίας, να συμβάλει στην επανεκκίνηση της οικονομίας και να συνεχίσει να στηρίζει τη χώρα.

Post edited by _christina_ on
Sign In to comment.

Έναρξη Νέας Συζήτησης / Ερώτησης »

Καλωσόρισες, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεσαι για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλεις να συμμετέχεις, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!