Ενισχύστε την ασφάλεια του ασύρματου (Wi-Fi) δικτύου σας

_christina__christina_ Moderator Αναρτήσεις: 100
επεξεργάστηκε Μάρτιος 2014 σε Διαδίκτυο (Cytanet)

Για ενίσχυση της ασφάλειας του ασύρματου (Wi-Fi) δικτύου σας, σας συστήνουμε να ακολουθήσετε τις πιο κάτω ενέργειες:

Α. Επιλέξετε το πρωτόκολλο με τη μέγιστη ασφάλεια για κωδικοποίηση των πληροφοριών
Αν έχετε ενεργοποιημένο το ασύρματο δίκτυο, τότε επιλέξτε το πρωτόκολλο WPA για να σας προσφέρει μέγιστη ασφάλεια.

Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε την ασφάλεια του δικτύου σας παρατηρώντας την ενδεικτική λυχνία WLAN στο ADSL modem σας.

  1. Αν η λυχνία είναι πράσινη, τότε έχετε ενεργοποιημένο το πρωτόκολλο με τη μέγιστη ασφάλεια (WPA)
  2. Αν η λυχνία είναι πορτοκαλί, τότε έχετε ενεργοποιημένο το πρωτόκολλο μέτριας ασφάλειας (WEP)
  3. Αν η  λυχνία είναι κόκκινη, τότε το ασύρματο δίκτυό σας είναι απροστάτευτο ανοικτό σε όλους, χωρίς καμιά ασφάλεια
  4. Αν η λυχνία είναι σβηστή τότε το ασύρματο δίκτυό σας είναι απενεργοποιημένο

Μπορείτε όποτε θέλετε να  απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε το ασύρματό σας δίκτυο πατώντας το κουμπί που βρίσκεται μπροστά στο modem μέχρις ότου σβήσει ή ανάψει η λυχνία του WLAN αντίστοιχα.

Β. Αλλάξτε την εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού (WPA-PSK ENCRYPTION KEY) που απαιτείται για την κωδικοποίηση των πληροφοριών και ενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης μέσω Wi-Fi
Ο κωδικός WPA-PSK ENCRYPTION KEY χρησιμοποιείται από το πρωτόκολλο WPA για κωδικοποίηση των πληροφοριών και αρχικά καθορίζεται στο εργοστάσιο παραγωγής των ADSL modem. Για μέγιστη ασφάλεια o κωδικός αυτός πρέπει να αλλάξει.

Για τις οδηγίες επιλογής του πρωτοκόλλου WPA και αλλαγής του εργοστασιακού κωδικού WPA-PSK ENCRYPTION KEY δέστε στο συνημμένο αρχείο.

Για να μην χαθεί η σύνδεση σας κατά την διάρκεια της αλλαγής αυτής, θα πρέπει ο υπολογιστής σας να είναι ενσύρματα συνδεδεμένος με το ADSL modem.

Post edited by Moderator on
Sign In to comment.

Έναρξη Νέας Συζήτησης / Ερώτησης »

Καλωσόρισες, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεσαι για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλεις να συμμετέχεις, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!