Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε Microsoft Outlook 2003

_ioannis__ioannis_ Member Αναρτήσεις: 44
επεξεργάστηκε Μάρτιος 2014 σε Διαδίκτυο (Cytanet)
  • Πατούμε στο Tools και μετά στο Email Accountsimage
  • Ελέγχουμε ότι είναι επιλεγμένο το Add a new email address και πατούμε το Next.image
  • Ελέγχουμε αν είναι επιλεγμένο το POP3 και πατούμε Next.image
  • Συμπληρώνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία όπως την φωτογραφία. Στον incoming mail server γράφουμε το mail.cytanet.com.cy και στον outgoing mail server γράφουμε το  mail-out.cytanet.com.cy . Πατούμε το More Settings για να επιλέξουμε τα σωστά port.image
  • Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε το Advanced.image
  • Στο πεδίο του Outgoing Server (SMTP) , επιλέγουμε το SSL στο Use the following type of encrypted connection και μετά γράφουμε το 465. Πατούμε στο Outgoing Server πάνω αριστερά. image
  • Επιλέγουμε το My Outgoing Server (SMTP) requires authentication και το Use the same settings as my incoming mail server. Μετά πατούμε το ΟΚ. image
  • Πατούμε το Next.image
  • Πατούμε το Finish.image
Post edited by _theo_ on

Σχόλια

Sign In to comment.

Έναρξη Νέας Συζήτησης / Ερώτησης »

Καλωσόρισες, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεσαι για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλεις να συμμετέχεις, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!