Προσωρινές Αποσυνδέσεις & Επανασυνδέσεις

_apostolos__apostolos_ Member Αναρτήσεις: 227
επεξεργάστηκε Μάρτιος 2014 σε Διαδίκτυο (Cytanet)

Μπορείτε να ζητήσετε προσωρινή διακοπή καθώς και επανασύνδεση της υπηρεσίας Internet Home.

  • ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ € 5,95 ΜΗΝΙΑΙΑ
  • ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ € 5,95 ΕΦΑΠΑΞ

Σημειώσεις

  1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
  2. Η Προσωρινή Αποσύνδεση της υπηρεσίας προσφέρεται για 6 μήνες το χρόνο το μέγιστο. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να έχετε την υπηρεσία σας αποσυνδεδεμένη για περίοδο πέραν των 6 μηνών, αλλά για αυτή την περίοδο θα χρεώνεστε με την κανονική μηνιαία συνδρομή παρόλο που η υπηρεσία σας θα παραμένει αποσυνδεδεμένη.
Post edited by _anna_ on
Sign In to comment.

Έναρξη Νέας Συζήτησης / Ερώτησης »

Καλωσόρισες, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεσαι για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλεις να συμμετέχεις, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!