Συσκευές BlackBerry: Προώθηση @cytamobile-vodafone email account

_ni0vi__ni0vi_ Member Αναρτήσεις: 24
επεξεργάστηκε Μάρτιος 2014 σε Διαδίκτυο (Cytanet)
Το μήνυμα που ακολουθεί αφορά τους συνδρομητές οι οποίοι είχαν υπηρεσία BIS σε συσκευή με BlackBerry OS (7.1 και παλαιότερο) και μεταπήδησαν σε συσκευή με λειτουργικό ΒΒ10 και υπηρεσία ΒΒ10 Standard (προσφέρεται δωρεάν).

Συνδρομητές οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το δωρεάν email, του τύπου [email protected] της υπηρεσίας BIS δεν μπορούν να το ρυθμίσουν σε συσκευή ΒΒ10. Τους δίνεται, όμως, η επιλογή προώθησης του σε άλλο, δικό τους, λογαριασμό email(βλέπε συνημμένο που επισυνάπτεται).

Η συγκεκριμένη διευθέτηση της BlackBerry έχει διάρκεια ζωής 6 μηνών, δηλαδή, όσοι συνδρομητές προχωρήσουν με την προώθηση του συγκεκριμένου λογαριασμού email, πρέπει να ενημερωθούν ότι με τη συμπλήρωση των 6 μηνών η συγκεκριμένη προώθηση θα διακοπεί. Επομένως θα πρέπει πριν παρέλθουν οι 6 μήνες να δημιουργήσουν άλλο λογαριασμό email και να ενημερώσουν τις επαφές τους για αυτή την αλλαγή.

Στην περίπτωση που το συγκεκριμένο email ([email protected]) έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του BlackBerry ID τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί με άλλο λογαριασμό email (σύμφωνα με τις οδηγίες που φαίνονται πιο κάτω) διότι όπως ανέφερα και πιο πάνω θα ακυρωθεί με την πάροδο των 6 μηνών.

Αντικατάσταση BlackBerry ID με άλλο λογαριασμό email:
1. Πήγαινε στην σελίδα www.blackberry.com/blackberryid από υπολογιστή ή από τον BlackBerry® Browser.
2. Επέλεξε Sign in.
3. Καταχώρησε το BlackBerry ID username (email address) και το password, και επέλεξε Sign In.
4. Επέλεξε Account Details.
5. Δίπλα από το Details, επέλεξε Edit.
6. Στο πεδίο Username καταχώρησε το καινούργιο email address. Επέλεξε Save.
7. Επέλεξε Done.
8. Επέλεξε Logout.
Post edited by _theo_ on
Sign In to comment.

Έναρξη Νέας Συζήτησης / Ερώτησης »

Καλωσόρισες, επισκέπτη!

Φαίνεται πως έρχεσαι για πρώτη φορά εδώ. Αν θέλεις να συμμετέχεις, πάτησε ένα από αυτά τα πλήκτρα!